Nectar Sun - PV water heating system

Projektai

Vykdome iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą, pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“. Projekto pavadinimas: "Partnerių tarptautinėm MTEP iniciatyvoms, susijusioms su saulės energijos įrenginių ir sistemų kūrimu, paieška EĮT renginiuose"

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

UAB "Super solem" - tai įmonė, kuri kuria naujus produktus/paslaugas, sietinas su energetiškai efektyviomis technologijomis, jų taikymu pramoniniuose ir gyvenamuosiuose pastatuose. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.