Nectar Sun - PV water heating system

Projektai

New opportunities LT


"Super Solem" is implementing a project co-financed by the European Union Structural Funds, no. 03.2.1-LVPA-K-801 “New opportunities for LT”. Project title: "Increasing the export of UAB" Super solem "by participating in international exhibitions in the EU and other countries". The project is financed by the European Regional Development Fund, the amount of funding is 26,750 euros.

The aim of the project is to increase the export growth of high value-added products and technologies and the company's competitiveness by participating in international exhibitions.

UAB "Super solem" is developing new products / services related to energy efficient technologies, their application in industrial and residential buildings. To remain competitive, the company does not have sufficient internal resources to participate in international exhibitions. Therefore, it is necessary to develop international cooperation in the field of R&D and to try to use the opportunities provided by the EU R&D initiatives.

InoConnect


Vykdome iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą, pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“. Projekto pavadinimas: "Partnerių tarptautinėm MTEP iniciatyvoms, susijusioms su saulės energijos įrenginių ir sistemų kūrimu, paieška EĮT renginiuose". Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, skiriama finansavimo suma - 10 000 eur.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

UAB "Super solem" - tai įmonė, kuri kuria naujus produktus/paslaugas, sietinas su energetiškai efektyviomis technologijomis, jų taikymu pramoniniuose ir gyvenamuosiuose pastatuose. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Ekologiškas valdiklio „Nectar Sun“ projektavimas


Vykdome iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą "Eko inovacijų kūrimas įmonėje UAB "Saulės grąža", pagal priemonę „Eco – inovacijos LT“. Paramos suma – 26 100 eurų, bendra projekto vertė -  56 000 eurų.

Projekto tikslas – ekologiškai suprojektuoti valdiklį “Nectar Sun” ir žymiai sumažinti neigiamą gaminio poveikį aplinkai, viso valdiklio gyvavimo ciklo metu, tokiu būdu optimizuojant prietaiso energetinį efektyvumą bei draugiškumą aplinkai.

Naujų gaminių kūrimas


Vykdome iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą "Naujų gaminių kūrimas įmonėje UAB "Saulės grąža", pagal priemonę „Dizainas LT“. Paramos suma – 10 000, projekto vertė - 17 000 eurų.

Projekto tikslas – sukurti naujų įmonės kuriamų gaminių "Nectar Sun", "Nectar Sun light" ir "Nectar heat" bei jų pakuočių originalius dizainus. Investicija į unikalius produktų ir jų pakuočių dizainus siekiama padidinti jų patrauklumą vartotojams, prisidėti prie įmonės įvaizdžio kūrimo bei bendrovės konkurencingumo, žinomumo ir darbo našumo didinimo.